Hírek

Hir címe


Általános tudnivalók az e-bevallásról

Elso lépés a regisztráció

 • Az APEH honlapjáról letöltheto és 

  ikonokkal jelölt bevalláskitölto programok lehetové teszik, hogy Ön elektronikusan benyújthassa bevallását (vagy megbízás alapján mások bevallását) az Ügyfélkapun keresztül. Ennek feltétele, hogy Ön regisztráltassa magát valamelyik Okmányirodában. (Bovebben..)

Regisztrációs adatlap, kitöltési útmutató

 • A regisztációs adatlap és kitöltési útmutató letöltése  06180 06181

Okmányirodában regisztráltak adóbevallás-elkészítésének és elektronikus beküldésének jelenlegi munkafolyamata

 • Az ABEV programok hagyományos felhasználása során a megfelelo nyomtatvány/bevallás kitöltése, majd a bevitt adatok ellenorzése (és az esetleges hibák kijavítása) után a program felkínálta a kinyomtatás lehetoségét.

 • Ez a lehetoség természetesen továbbra is megmarad, de regisztrált ügyfeleink részére megnyílik az elektronikus beküldés lehetosége is. (Bovebben...)

Fontos útmutatók

Letöltheto nyomtatvány- és bevalláskitölto programok

 • Az abev2006telep.exe keretprogramot használó nyomtatványkitölto programok letölthetok innen
 • A 2007. évi programok is az abev2006telep.exe keretprogramot használják

Hardver-szoftver követelmények, kiegészíto telepítokészlet letöltése

 • Az adóbevallások elektronikus beküldéséhez - a korábbi ABEV programok igényéhez képest - szükséges néhány kiegészíto, technikai program letöltése, továbbá néhány speciális beállítás elvégzése is a számítógépen. (Bovebben...)

Speciális információk

Segítségnyújtás (Help Desk)

 • A Help Desk eléréséhez kattinson ide

Tesztnyomtatvány       2006.02.17.

 • Az elektronikus adóbevallás teszteléséhez hasznáható nyomtatvány. Ezt a nyomtatványt az Abev 2006 programmal kell kitölteni. A nyomtatványba saját adatokat kell beírni (saját adószámot). (Letöltés..)

Java-alapú titkosító

 • A Java-alapú titkosító és az ABEV kapcsolatát tartalmazó rövid leírás
 • Egyszerusített magyar nyelvu telepíto a Java futtató környezethez (Letöltés...)

 

 

Személyi jövedelemadó:- adótábla, adómérték változás (18% a jövedelemadó 1.550.000,- Ft-ig, a felette lévő rész adómértéke 36%-ra csökken, 2005-ben 38% volt

- nőtt az adójóváírás érvényesíthetőségének határa és a kiegészítő adójóváírás öszege

- egyes adókedvezmények évi max. 100 e Ft-ig vehetők igénybe (pl. tandíj, számítástechnikai eszköz vásárlás, biztosítási kedvezmény), ezek a kedvezmények 6,5 millió forintos jövedelem felett nem vehetők igénybe

- a befizetett tb-járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj összegének 25%-a levonható az adóból (megállapodás alapján)

- Sulinet és felnőttképzés díjának együttes adókedvezménye max. 60 e Ft, csak számítógép vásárlása esetén jár (számítástechnikai eszköz után már nem)

- lakáscélú kedvezmény összege max. 120 e Ft lehet, a jövedelem függvényében, 4 millió forintos jövedelem után nem jár

- családi kedvezmény csak minimum 3 eltartott esetében jár eltartottankén és jogosultsági hónaponként 4.000,- Ft (ez a kedvezmény 2005-ben pl. 3 eltartott esetén havi 30.000,- Ft volt)

- családi kedvezmény 8 millió forint feletti jövedelem esetén sávosan megszűnik

- ingatlan bérbeadásból származó jövedelem adója maradt 25%

- hidegétkeztetés adómentes értékhatára 4.500 Ft-ra nő (eddig 4.000,- volt)

- melegétkeztetés adómentes értékhatára 9 e Ft-ra nő (eddig 8 e volt)

- a cégautó adó nem változott, a hivatlai célra használt személygépkocsikra elszámolható kilométerátalány 9 forint lett (eddig 3 Ft volt)

- munkáltató 5 évenként lakáscélú hiteltörlesztésre 1.000 e Ft-ot adhat adómentesen a munkavállaló részére (eddig ez 750 e Ft volt)

- iskolakezdési támogatás adómentes értékhatára 19 e Ft lett (eddig 17 e Ft volt)

Társasági adó:
- az iparűzési adó címen ráfordításként elszámolt összeg 100%-a leírható az adóalapból, amennyiben nincs a cégnek köztartozása (eddig 50%-ot lehetett leírni)

- nőtt az egy összegben leírható tárgyi eszközök értéke, 100 e Ft lett (eddig max. 50 e Ft volt a 100%-osan elszámolható eszköz)

Általános forgalmi adó:
-Csökkent az áfa kulcs!  Az üzemanyagok tekintetében már 2005. október 1-től 20%, minden más termék esetében 2006. január 1-től lett 20% az áfa felső kulcsa (eddig 25% volt). Az áfa mérték felülről számolva 16,67%, alulról számolva 20%. (A számla bruttó összege 16,67% áfát tartalmaz, de a nettó összeghez 20% áfát kell hozzáadni.) Természetesen az 5%-os adócsökkentést más adók növelésével ellensúlyozzák (pl. gépjármű, alkohol, dohányáru estén)

- a napilapok áfa kulcsa 5%-ra csökkent (eddig ez 15% volt)

- a vállalkozáson belül nyújtott szolgáltatás nem adóköteles (pl. a cég a saját számítástechnikai részlegét bízza meg a fejlesztéssel)

- az ingatlanközvetítői tevékenység 2006. január 1-től nem tárgyi adómentes tevékenység

- továbbra sem vonható le az adó az alábbiakról: személygépkocsiba üzemanyag, motorbenzin, élelmiszer, ital, távolsági- és helyi taxi, parkolás, úthasználat (kivéve 3,5 tonna feletti gépjármű), lakóingatlan építése és –felújítása

- a telefonszámla áfa-tartalmának továbbra is az 50%-a nem vonható le

- az adóalany köteles a levonható és a le nem vonható előzetesen felszámított adó összegét a nyilvántartásában egymástól elkülönítetten kimutatni

Adózás rendjéről szóló törvény:- 2005. május 10-től a bankszámlanyitásra kötelezett adózónak az adószám megkapásától számított 15 napon belül meg kell nyitnia első pénzforgalmi bankszámláját

- 2005. május 10-től az adóhatóságnak az áfa-alanyok nevét és adószámát a www.apeh.hu honlapon

- 2005. május 10-től a helyi-adó kötelezettség feltöltése alól mentesülnek azok az adózók, akiknek társasági adó-feltöltési kötelezettségük sincs

- 2005. július 15-től az adóhatóság az ellenőrzési tevékenységéhez ezentúl felhasználhatja az építés-felügyeleti nyilvántartást is. Az építésügyi hatóságnak az építési helyszín címét, helyrajzi számát, kivitelező adatait kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátania.

- 2005. november 1-től a hivatlaból indult hatósági eljárás az adózó kérelmére nem függeszthető fel

- 2005. november 1-től az adóhatósági eljárás lefolytatásánek nem akadálya, ha nem fizetik be az eljárási illetéket. Az illetéket ilyenkor az adóhatóság adókövetelésként érvényesíti

- A munkáltatóknak és a kifizetőknek személyre egységesen lebontott adatok feltüntetésével havonta, a tárgyhót követő hó 12-ig kell elektronikusan vagy gépi adathordozón bevallani a magánszemélynek kifizetett adó- és társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező juttatásokat. Ezzel egyidejűleg megszűnik a január 31-ig teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség.

- Az adóhatóság csak akkor teheti közzé az adós adózók adatait, ha az adóhiányt megállapító adóhatósági határozatban írt összeget az ott meghatározott határidőre nem fizetik meg.

- Start kártya: a tanulmányaikat befejezett ill. félbeszakító pályakezdők igényelhetik, az ilyen kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén járulékkedvezményt vehet igénybe a munkáltató

- Az adóhatóságnak szakmánkénti átlagos elvárható jövedelmezőségi mutatókat kell kimunkálnia, és ehhez igazodva határozzák meg az ellenőrzési irányelveket. Ha az adózó bevallásában az adott tevékenységre vonatkozó mutatók, standardok között lényeges az eltérés, az adóhatóság becsléssel is megállapíthatja az adót.

- Az adójogi tényállás tisztázásához szükséges idegen nyelvű számlát, bizonylatot az adóhatóság felhívására az adózónak magyar nyelven is rendelkezésre kell bocsátania (lefordíttatnia). A fordításhoz szükséges idő nem számít bele az ellenőrzési határidőbe.

- A be nem jelentett alkalmazottak esetén a kiszabható maximális mulasztási bírság a bejelentetlen alkalmazottak számának és az adózóra egyébként kiszabható mulasztási bírság felső határának szorzata. (magánszemélynél 100 e Ft, nem magánszemély esetén 200 e Ft)

Új törvény: EKHO
Egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás: a törvény hatálya a törvényben felsorolt foglalkozási ágaknak (pl. író, képzőművész, iparművész, rendező, újságíró) megfelelő tevékenységet végző magánszemélyekre és a velük szerződéses kapcsolatban álló munkáltatóra, kifizetőre terjed ki, ha a magánszemély jelzi, hogy az ekho szerint kívánja közterheit leróni.

Az ekho alapja az ekhoval érintett bevétel, áfa nélkül. A magánszemély ekhoja az ekhoalap 15%-a. A magánszemély a tőle levont 15%-ban megfizeti a jövedelemadót és a nyugdíjjárulékot. A kifizető az ekho alap után 20%-kal fizeti meg a foglalkoztatót terhelő társadalombiztosítási és egészségbiztosítási járulékot. Az ekho a a tételes egészségügyi hozzájárulást nem váltja ki.

Új törvény: LUXUSADÓ

2006-tól ún. luxusadó terheli a 100 millió forintnál értékesebb lakó- és üdülőépületeket. Az új adónemből származó bevétel az önkormányzatokat illeti meg és az adóhatósági feladatokat is nekik kell ellátniuk. Az adó tárgya: olyan üdülő, lakás, épület, amely magánszemély tulajdonában van és a törvény szerint megállapított értéke meghaladja a 100 millió forintot. A lakóingatlan használatának szüneteltetése nem érinti az adókötelezettséget.

Az adó alapja a lakóingatlannak a törvény szerint számított értéke. Ez nem feltétlenül azonos az ingatlan aktuális piaci értékével. A törvény tételesen felsorolja megyénként, településtípusonként a négyzetméterenkénti forgalmiérték-határokat.

Az adózónak először 2006. április 6-ig kell bevallást benyújtania a települési adóhatósághoz. Ha az adózó nem nyújtja be bevallását és a kötelezettséget az adóhatóság deríti fel, az adóhiányon felül 50%-os adóbírságra és 100 e Ft mulasztási bírságra kötelezhető az adózó.

Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100 millió forint feletti része után 0,5%. Az adóévi luxusadóból levonható az ingatlan után fizetendő egyéb helyi adó (építményadó, idegenforgalmi adó, kommunális adó).

Ha az adóalany vitatja az adott települési körzetre, utcára megállapított értéket, csak az Alkotmánybíróságnál élhet kifogással illetve ha a határozatban kiszabott összeggel nem ért egyet, a területileg illetékes közigazgatási hivatalhoz fellebbezhet.
 
<< vissza

Webdesign: Zone 404